Nieuws

Niet meer elk jaar naar de keuring

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) trekt de drempel voor de jaarlijkse autokeuring op tot 160.000 km. Zo lang u daar onder zit, moet u met een auto die ouder is dan vier jaar, slechts om de twee jaar naar de keuring.

Te laat op de keuring? Amper boetes terugbetaald

Uit cijfers die Vlaams parlementslid Sofie Mertens (cd&v) opvroeg bij Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) blijkt dat amper 0,1 procent van de boetes omwille van laattijdige keuring teruggevorderd werd. “Dit is enorm weinig”, stelt Mertens. “Een mogelijke verklaring is de onduidelijke communicatie op de website van Vlaanderen”.

Cd&v verwacht oplossing voor de roetfiltertesten

Vanaf 1 december zullen er in Vlaanderen meer dan 100.000 dieselvoertuigen afgekeurd worden omwille van hun uitstoot. Eigenaars van deze wagens kregen één jaar extra tijd om hun roetfilter te laten reinigen of te vervangen. Op 1 december 2023 loopt deze gedoogperiode af. Stoot de wagen te veel roetdeeltjes uit bij de volgende periodieke keuring, dan wordt de wagen afgekeurd. 

Cd&v wil auto's minder vaak laten keuren

Wagens van minder dan tien jaar oud zouden niet elk jaar naar de keuring moeten. Dat vindt cd&v.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) liet maandag weten een einde te willen maken aan het monopolie in het landschap van de autokeuringscentra. Dat moet de centra performanter en meer klantgericht laten werken.

Cd&v reageert met een eigen voorstel. Vlaams parlementslid Sofie Mertens (cd&v) vindt het goed dat er -na aanhoudende wantoestanden en problemen- eindelijk schot in de zaak komt. Zij wees eerder op de steeds langer wordende wachtrijen in de autokeuringscentra, mistoestanden bij het maken van afspraken én gevoelens van willekeur bij het keuren.

Onterechte boetes voor laattijdige keuring

Sinds 15 juni krijg je niet langer een boete voor laattijdige keuring omwille van de lange wachtrijen en wie wel al een boete kreeg, kan een terugbetaling aanvragen. Hiermee geeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters gehoor aan mijn eerdere oproep om dit probleem aan te pakken.  

Het 'kopen' van afspraken bij de autokeuring

Wie een afspraak wil maken voor de autokeuring moet geduld hebben. Al geldt dit blijkbaar niet voor iedereen. Zo blijkt dat er werknemers van keuringsstations en garages zijn die een snelle afspraak bij de keuring aanbieden tegen betaling.  

Te laat naar de keuring brengt 6 miljoen euro op

Uit cijfers van Vlaams Parlementslid Sofie Mertens (cd&v) blijkt dat er in 2022 meer dan 300.000 wagens zich minder dan één maand te laat aanboden bij de keuring. Het probleem wordt almaar groter. Zo werd in 2022 een stijging van maar liefst 63 procent ten opzichte van 2019 vastgesteld.

Meer dan 33.000 dieselwagens kregen rode kaart bij autokeuring

Cd&v pleit voor centrale database en wil resultaten roetfiltertest op autokeuringsbewijs en Car-Pass  

In de tweede helft van 2022 werden in Vlaanderen in totaal 33.308 dieselwagens afgekeurd omwille van de nieuwe verstrengde roetfiltertest. “De nieuwe test werd ingevoerd om roetfilterfraude aan te pakken en de luchtkwaliteit te verbeteren, maar de impact is groot. Daarom pleit ik voor een centrale database en stel ik voor dat de resultaten van de roetfiltertest vermeld worden op het autokeuringsbewijs en de Car-Pass", aldus Vlaams parlementslid Sofie Mertens (cd&v). 

Cd&v pleit voor verlenging van termijn voor herkeuring

De termijn van 15 dagen voor de herkeuring van 'kleine' gebreken (code 2) is niet haalbaar voor mensen. Daarom pleit ik voor de verlenging van die termijn tot 2 maanden. 

Vanaf december één jaar tijd om een defecte roetfilter in orde te brengen

Eigenaars van een auto die meer dan 1 miljoen roetdeeltjes uitstoot, krijgen niet langer een rode kaart, maar hebben één jaar de tijd om hun roetfilter te reinigen of te vervangen.