Nieuws

Lommel door de lens!

De Lommelse fotoclub ISO 400 organiseert deze maand een schitterende fotografie-expositie. Het gaat om een reeks karakteristieke en adembenemende beelden van Lommel, variërend van stadsgezichten tot prachtige natuurscènes. De foto's benadrukken nogmaals de buitengewone schoonheid van ons geliefde Lommel. Ik heb er alvast van genoten!

Speelgoed voor alle kindjes!

Samen met een aantal vrijwilligers organiseerde ik voor het tweede jaar op rij in Lommel een speelgoedinzamelingsactie om gezinnen die het financieel moeilijk hebben te ondersteunen en ervoor te zorgen dat ook zij in staat zijn om hun kinderen een cadeautje te geven tijdens de feestdagen.

Minder strikte regels voor terugkommoment rijbewijs

Sinds 2019 moet iedereen die zijn rijbewijs B behaald heeft, verplicht deelnemen aan het terugkommoment, een bijkomende opleiding van 4 uur die autobestuurders 6 tot 9 maanden na afgifte van hun definitief rijbewijs B moeten volgen. Het terugkommoment wordt georganiseerd door erkende instellingen. “De voorwaarden om het terugkommoment te mogen organiseren, zijn erg strikt. Dit is goed, maar op bepaalde vlakken is de regelgeving te eng”, vindt Vlaams parlementslid Sofie Mertens (cd&v).

Op camerasafari door het centrum van Lommel!

Elke dag worden we vastgelegd door camera's van lokale overheden, politiediensten, particulieren en winkeliers. Deze camera's worden steeds geavanceerder, maar wie houdt toezicht op ons en waarom? Wie beheert deze camera's en wie bekijkt de vastgelegde beelden? Welke informatie kan aan deze opnames worden gekoppeld en hoelang worden ze bewaard?

Vorig jaar 136 slachtoffers bij ongevallen met landbouwvoertuigen

Vorig jaar gebeurde ruim 20 procent van alle ongevallen met landbouwvoertuigen in Limburg. Het hoogste aantal ongevallen gebeurde in West-Vlaanderen, waar bijna 30 procent van de ongevallen plaatsvond, gevolgd door Oost-Vlaanderen met 22 procent en Limburg met 20 procent. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Sofie Mertens (cd&v) opvroeg bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. “De cijfers zijn niet in dalende lijn. We moeten sterker inzetten op sensibilisering, zeker in landelijke gebieden”, zegt Mertens.

Cd&v wil auto's minder vaak laten keuren

Wagens van minder dan tien jaar oud zouden niet elk jaar naar de keuring moeten. Dat vindt cd&v.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) liet maandag weten een einde te willen maken aan het monopolie in het landschap van de autokeuringscentra. Dat moet de centra performanter en meer klantgericht laten werken.

Cd&v reageert met een eigen voorstel. Vlaams parlementslid Sofie Mertens (cd&v) vindt het goed dat er -na aanhoudende wantoestanden en problemen- eindelijk schot in de zaak komt. Zij wees eerder op de steeds langer wordende wachtrijen in de autokeuringscentra, mistoestanden bij het maken van afspraken én gevoelens van willekeur bij het keuren.

Weer uren op de bus dit schooljaar?

Het schooljaar gaat weer van start, maar het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs is nog steeds niet in orde. De katholieke onderwijskoepel deed onlangs een enquête onder schooldirecties waaruit blijkt dat bijna de helft van de scholen die deelnamen zich zorgen maakt over het leerlingenvervoer op 1 september. De grootste zorg hierbij betreft de reistijden.

Ook vergoeding voor wie naar school fietst!

Leerlingen die les volgen in het buitengewoon onderwijs en geen gebruik maken van een gratis schoolbus krijgen ter compensatie een vergoeding voor ‘individueel leerlingenvervoer’. Die vergoeding ontvangen zij wanneer zij door hun ouders met de wagen naar school gebracht worden of wanneer zij met het openbaar vervoer komen. “Maar voor leerlingen die per fiets of te voet naar school komen, is er geen compensatie”, klaagt Vlaams parlementslid Sofie Mertens (cd&v) aan. “Autoluwe schoolomgevingen zijn bovendien goed voor de verkeersveiligheid en het milieu.”

Komt de bus ook nog op 1 september?

Cd&v klaagt blijvende bezorgdheid aan over busvervoer leerlingen in het buitengewoon onderwijs 

Er is grote bezorgdheid over het vervoer van leerlingen in het buitengewoon onderwijs in september. Concreet vrezen heel wat scholen dat de maximumreistijd van 90 minuten zal worden losgelaten en bovendien kregen scholen nog steeds geen garantie dat er in september voldoende bus- en taxidiensten zullen rijden. Cd&v vraagt om dringend klaarheid te scheppen en de directies, ouders, leerlingen en busbegeleiders zeker nog voor de zomervakantie te laten weten wat de stand van zaken is. “Het gaat vaak om kwetsbare leerlingen die vandaag niet weten of zij vanaf september nog met de bus op school zullen geraken. Dit mogen we niet accepteren”, zeggen Vlaams parlementsleden Loes Vandromme en Sofie Mertens. 

Boetes voor late autokeuring door lange wachttijden geschrapt

Wie omwille van de lange wachttijden bij keuringscentra te laat zijn voertuig aanbiedt, zal daar binnenkort geen boete meer voor krijgen.