Nieuws

Het leerlingenvervoer moet grondig hervormd worden

Tijdens de eerste commissie Mobiliteit en Openbare Werken van dit werkjaar werd onmiddellijk uitvoerig gedebatteerd over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. De kranten staan elk jaar opnieuw vol met getuigenissen van leerlingen waarvoor er geen vervoer is of die veel te lang op de bus moeten zitten. Dit jaar was helaas niet anders.

Het gaat hier om onze meest kwetsbare leerlingen. Velen van hen hebben structuur nodig zodat ze weten waar ze zich aan kunnen verwachten. Zo is ook het tijdig doorgeven van de ophaaltijden heel belangrijk. Dit niet alleen voor de kinderen maar ook voor de ouders die moeten gaan werken. Ook zij hebben tijd nodig om zich te kunnen organiseren. Heel goed dat er dit jaar extra middelen worden vrijgemaakt, maar een structurele hervorming blijft nodig om de problemen ten gronde aan te pakken.

Een interessante dag bij Staf Cars!

Mijn VOKA zomerstage bij Staf Cars zit er op. Wat een geweldige ervaring!

Staf Cars is een familiebedrijf dat in 1952 werd opgericht door Gustaaf 'Staf' Cremers. Op dat moment startte hij zijn bedrijf met één bus. Vandaag bestaat de vloot uit meer dan 110 bussen, heeft het bedrijf meer dan 200 medewerkers in dienst, waarvan zo'n 160 buschauffeurs en wordt er jaarlijks wel 11,5 miljoen kilometer gereden. Dat is niet niks! De busmaatschappij richt zich voornamelijk op toerisme, maar verzorgt ook ritten voor het leerlingenvervoer in het buitengewoononderwijs. Zo mocht ik een dagje mee de bus op met deze leerlingen. 

Weer uren op de bus dit schooljaar?

Het schooljaar gaat weer van start, maar het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs is nog steeds niet in orde. De katholieke onderwijskoepel deed onlangs een enquête onder schooldirecties waaruit blijkt dat bijna de helft van de scholen die deelnamen zich zorgen maakt over het leerlingenvervoer op 1 september. De grootste zorg hierbij betreft de reistijden.

Ook vergoeding voor wie naar school fietst!

Leerlingen die les volgen in het buitengewoon onderwijs en geen gebruik maken van een gratis schoolbus krijgen ter compensatie een vergoeding voor ‘individueel leerlingenvervoer’. Die vergoeding ontvangen zij wanneer zij door hun ouders met de wagen naar school gebracht worden of wanneer zij met het openbaar vervoer komen. “Maar voor leerlingen die per fiets of te voet naar school komen, is er geen compensatie”, klaagt Vlaams parlementslid Sofie Mertens (cd&v) aan. “Autoluwe schoolomgevingen zijn bovendien goed voor de verkeersveiligheid en het milieu.”

Op bezoek bij de Eymardschool!

Alweer een boeiend gesprek over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Samen met MPI Helix ging ik langs bij de Eymardschool in Lommel om meer te weten te komen over het leerlingenvervoer in de praktijk. Beide scholen werken nauw samen voor het leerlingenvervoer. Interessant om de verschillen en gelijkenissen tussen beide scholen te horen 

Op gesprek bij de Sint-Elisabethschool in Peer

Op gesprek bij de Sint-Elisabethschool in Peer over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Hoe ervaren zij het leerlingenvervoer? Wat loopt goed en wat kan beter? Hoe verlopen de voorbereidingen voor volgend schooljaar? Hoe staan zij tegenover de geplande grondige hervorming? Met de antwoorden op deze vragen ga ik alvast aan de slag in het parlement! 

Komt de bus ook nog op 1 september?

Cd&v klaagt blijvende bezorgdheid aan over busvervoer leerlingen in het buitengewoon onderwijs 

Er is grote bezorgdheid over het vervoer van leerlingen in het buitengewoon onderwijs in september. Concreet vrezen heel wat scholen dat de maximumreistijd van 90 minuten zal worden losgelaten en bovendien kregen scholen nog steeds geen garantie dat er in september voldoende bus- en taxidiensten zullen rijden. Cd&v vraagt om dringend klaarheid te scheppen en de directies, ouders, leerlingen en busbegeleiders zeker nog voor de zomervakantie te laten weten wat de stand van zaken is. “Het gaat vaak om kwetsbare leerlingen die vandaag niet weten of zij vanaf september nog met de bus op school zullen geraken. Dit mogen we niet accepteren”, zeggen Vlaams parlementsleden Loes Vandromme en Sofie Mertens. 

Op bezoek bij de Speciale Basisschool Pallieter in Pelt!

Een interessant gesprek met de directie en enkele leerkrachten van de Speciale Basisschool Pallieter in Pelt over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Alleen door in gesprek te gaan met mensen uit het veld weten we wat er leeft in de praktijk. Zo weten we welke uitdagingen en mogelijkheden er nog voor ons liggen en wat nog eventuele werkpunten zijn.