Leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs

Keuzemogelijkheden

Leerlingen in het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen genieten gratis vervoer van en naar de dichtstbijzijnde school met het gepaste type en opleidingsaanbod van het net. Ze hebben de optie om te kiezen tussen collectief vervoer, waarbij ze worden opgehaald en afgezet met een schoolbus vergezeld door een begeleider, of individueel vervoer. Indien ze niet kiezen voor collectief vervoer, hebben ze recht op een gratis openbaar vervoersabonnement of een vergoeding voor hun eigen vervoerskosten (‘individueel leerlingenvervoer’). Kortom, de keuze ligt tussen de gratis schoolbus, een kosteloos openbaar vervoersabonnement, of een vergoeding als ze met de auto worden gebracht. 

Uitdagingen van het individueel leerlingenvervoer 

De huidige regelgeving vermeldt niets over een fiets- of wandelvergoeding, waardoor leerlingen momenteel moeten kiezen tussen de bus of de auto. Het is niet logisch dat die vergoeding niet ­gegeven wordt aan wie naar school fietst of wandelt. Dit strookt niet met de modal shift die de minister van Mobiliteit wil bewerkstelligen. Het wordt hoog tijd om ook in het buitengewoon onderwijs fietsen en wandelen aan te moedigen. Het biedt gezonde beweging voor kinderen, is gunstig voor het klimaat en de luchtkwaliteit én draagt bij aan een veiligere schoolomgeving. 

Uitdagingen van het collectief leerlingenvervoer 

Vroeger konden de busritten tot wel twee uur (enkele rit) in beslag nemen, en ook de kwaliteit van de bussen liet geregeld te wensen over. Dit werd ook bevestigd in de evaluatie die Deloitte uitvoerde in maart 2022. Als reactie hierop heeft de Vlaamse Regering ervoor gezorgd dat de maximum reistijd werd teruggebracht tot 90 minuten (enkele rit). Desondanks blijven er aanzienlijke uitdagingen bestaan, zoals een tekort aan beschikbare bussen en chauffeurs, kwaliteitsproblemen met bussen, praktische problemen met taxiritten voor leerlingen met specifieke zorgbehoeften, onverwachte uitval van chauffeurs en gebrek aan vervanging, ... Scholen worden vaak gedwongen om in allerijl op zoek te gaan naar oplossingen. 

Duurzame hervormingen 

In juli 2022 keurde de Vlaamse Regering een conceptnota goed om deze problemen aan te pakken. De nota diende als basis voor overleg met scholen en busmaatschappijen, met als doel een duurzame en structurele hervorming van het leerlingenvervoer te realiseren tegen het schooljaar 2024-2025. Ondanks deze inspanningen is het echter nog niet zeker of de deadline gehaald kan worden. In juni kon de minister van Mobiliteit Lydia Peeters nog geen concreet tijdskader meegeven. 

Onzekerheid voor volgend schooljaar 

Bovendien is het nog onzeker of er in september wel voldoende bussen zullen rijden. Hoewel de minister 1006 busritten heeft aanbesteed voor komend schooljaar, was slechts 15 procent daarvan gegund op 6 juni. Dit houdt in dat er op 6 juni slechts zekerheid was voor 15 procent van die busritten. De minister heeft wel nieuwe bestekken in de markt geplaatst, maar het is niet zeker of er in september voldoende bussen zullen rijden. Daarnaast groeit de bezorgdheid bij scholen of de beloofde maximale reistijd van 90 minuten per rit wel waargemaakt zal worden.