Wanpraktijken bij de Vlaamse keuringscentra

Lange wachttijden 

De lange wachttijden bij de autokeuring begonnen tijdens de coronapandemie, toen de keuringscentra tijdelijk werden gesloten. Sommige centra stopten nadien met het vrij voorrijden, wat tot problemen leidde. Mensen ontvingen een herinnering voor hun jaarlijkse keuring, maar konden vaak geen tijdige afspraak meer maken. Dit resulteerde in situaties waarbij mensen met een niet-gekeurd voertuig rondreden en een boete voor laattijdige keuring moesten betalen. 

Maatregelen 

Als reactie op deze problemen heeft GOCA Vlaanderen, het Expertisecentrum voor autokeuring & rijbewijs, in samenwerking met de Vlaamse overheid, diverse maatregelen genomen om de situatie aan te pakken. Deze omvatten het vervroegen van de groene herinneringskaart, het uitbreiden van de online planning, het creëren van meer tijdsloten, het verbeteren van het telefoonafsprakensysteem, het versterken van het callcenter, het herinvoeren van vrij voorrijden, ... Ondanks deze inspanningen bleven klachten over lange wachttijden bestaan. 

Audit 

Uiteindelijk besloot de Vlaamse Regering in de zomer van 2022 een audit en benchmark uit te voeren voor autokeurings- en rijexamencentra. De audit richt zich op de klantgerichte processen, de operationele en technische werking, en het businessmodel van de erkende keuringsinstellingen. De benchmark vergelijkt de aanpak voor autokeuringen in de omliggende landen. 

Recordaantal klachten 

In 2022 ontving de Vlaamse Ombudsdienst een recordaantal klachten over de autokeuring, waaronder zorgen over de strenge procedure, lange wachttijden, geen uitleg bij afkeuring, en prijsverschillen tussen keuringsstations. Het overheidstoezicht op de 43 centra die jaarlijks meer dan 3 miljoen keuringen uitvoeren, blijkt duidelijk ontoereikend met slechts 2 inspecteurs. 

Fraude 

In juni 2023 meldde de pers dat er ook sprake zou zijn van fraude bij het maken van afspraken bij de keuring. Sommige medewerkers van keuringsstations zouden tegen betaling snelle keuringen aanbieden en ook een aantal garagisten zouden tegen betaling een voorrangsbehandeling geven. 

Recente initiatieven 

Recent zijn er verschillende initiatieven genomen om de problemen aan te pakken. Een proefproject werd gestart waarbij voertuigeigenaars naast de groene herinneringskaart ook een digitale herinnering via de eBox ontvangen. Een grondige evaluatie hiervan wordt verwacht in september. 

Verder heb ik eerder dit jaar voorgesteld om de termijn voor herkeuring van 'kleine' gebreken (code 2) te verlengen van 15 dagen naar 2 maanden. Deze termijn was onhaalbaar voor veel mensen, gezien de tijd die nodig is voor reparaties bij de garagist en de herkeuring. Met deze termijn was Vlaanderen strenger dan de Europese normen. Hoewel de minister aanvankelijk absoluut tegen was omdat het volgens haar de verkeersveiligheid in het gedrang zou brengen, kondigde ze amper een maand later aan om bepaalde code 2 en 3 gebreken over te hevelen naar code 5, waardoor een herkeuring helemaal niet meer nodig is... 

Daarnaast krijg je sinds 15 juni niet langer een boete voor laattijdige keuring als gevolg van lange wachtrijen én wie wel al een boete kreeg, kan een terugbetaling aanvragen. Hiermee geeft de Vlaamse Regering gehoor aan mijn eerdere oproep om dit probleem aan te pakken. 

Tot slot wordt overwogen om vanaf 2024 bepaalde herkeuringen door een erkende garagist te laten uitvoeren in plaats van door de autokeuringscentra.