Veiligheid in het verkeer: onze kinderen eerst!

Schoolgaande kinderen in huis, het brengt heel wat drukte met zich mee. Niet alleen thuis om de kinderen op tijd klaar te stomen voor school of voor hun hobby’s, maar ook op straat wanneer ze zich in het drukke verkeer begeven. Vandaag voelt het bijna aan alsof je als ouder een extra paar ogen op je rug nodig hebt wanneer je te voet of met de fiets de weg op gaat met je kinderen

Alarmerende ongevallencijfers  

Actieve weggebruikers blijven uiterst kwetsbaar op de Belgische wegen. Zo hebben fietsers in België per afgelegde kilometer 3,5 keer meer kans om te overlijden dan automobilisten. Ook kinderen, vooral op weg naar school, vormen een hoog risico voor verkeersongevallen. Op basis van de ongevallengegevens van 2017 tot 2021 raken er volgens verkeersveiligheidsinstituut Vias elke dag gemiddeld 13 kinderen gewond bij een verkeersongeval op weg van en naar school. Dat zijn er jaarlijks gemiddeld 2.250. 

Vlaams fietsbeleid 

Om deze zorgwekkende cijfers aan te pakken, investeert Vlaanderen in een beter fietsbeleid. Zo kondigde de Vlaamse Regering in maart haar nieuwe fietsbeleidsplan en ambities voor 2040 aan: het conflictvrij maken van minstens 125 kruispunten per jaar, kinderen van 8 jaar in staat stellen om veilig en zelfstandig te fietsen, het minimaliseren van gemotoriseerd verkeer in schoolomgevingen en rond culturele, sport- en jeugdvoorzieningen, het uittesten van innovatieve technieken binnen de MIA-proeftuinen (Mobiliteit Innovatief Aanpakken), … Deze maatregelen moeten leiden tot een toename van het fietsgebruik, waarbij meer dan 30 procent van de verplaatsingen tegen 2040 met de fiets zou moeten gebeuren. 

De ‘taxi’-generatie 

Hoewel deze inspanningen positief zijn, is er nood aan meer structurele maatregelen. De realiteit is dat we vandaag bang zijn om onze kinderen zelfstandig naar school of hun hobby’s te laten fietsen of wandelen, wat leidt tot het ‘spelen van taxi’. Uit het Onderzoek Verplaatsings­gedrag in Vlaanderen weten we dat in 2022 maar liefst 14 procent van alle autoritten diende om iets of iemand weg te brengen of af te halen. 

Het belang van autovrije schoolomgevingen 

Bovendien worden kinderen vaak vlak voor de deur afgezet, begrijpelijk gezien de drukke levens van ouders, maar dit creëert een vicieuze cirkel die doorbroken moet worden. Het autovrij maken van omgevingen rond scholen en culturele, sport- en jeugdvoorzieningen zal het voor kinderen veiliger maken om die laatste meters zelfstandig af te leggen. Projecten zoals High Five, die kinderen en hun ouders aanmoedigen om duurzaam, gezond en veilig naar school te gaan, verdienen dan ook onze steun. 

Luchtkwaliteit 

Naast veiligheid heeft dit ook een grote impact op de gezondheid. Een onderzoek uit 2017 door Greenpeace onthulde dat slechts 3 procent van de Belgische schoolomgevingen een goede luchtkwaliteit heeft. In 61 procent van de schoolomgevingen is de luchtkwaliteit onrustwekkend of zelfs slecht, voornamelijk als gevolg van gemotoriseerd verkeer. 

Structurele maatregelen 

Onszelf duurzaam en veilig verplaatsen blijft het ultieme doel, vooral voor onze kinderen. Het is van cruciaal belang dat ze veilig naar school of activiteiten kunnen gaan. Het hele traject moet veilig aanvoelen en dat vereist meer structurele maatregelen. Alleen zo kunnen onze kinderen zelfstandig deelnemen aan het verkeer en creëren we een betere luchtkwaliteit. Een veilige schoolomgeving vormt hierbij de basis voor een gezonder en duurzamer Vlaams mobiliteitsbeleid voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers: onze kinderen. Hier blijf ik me voor inzetten. 

In de tussentijd blijven we het bewustzijn vergroten en roepen we alle weggebruikers op om extra voorzichtig te zijn in het verkeer. In afwachting van meer structurele maatregelen rusten we onze kinderen uit met goede fietsverlichting, reflecterende fluohesjes en stevige helmen om hen zo zichtbaar en veilig mogelijk de weg op te sturen.