De ontharding van nutteloze wegen

Publicatiedatum

Auteur

Sofie Mertens

Deel dit artikel

Er bestaan vandaag heel wat nutteloze wegen in Vlaanderen die geen deel meer uitmaken van het wegennetwerk en dus niet meer gebruikt worden. Deze wegen zou men kunnen ontharden en anders kunnen inrichten. Dit is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de mensen uit de buurt. 

Verharding 

Vlaanderen is één van de meest verharde regio’s van Europa. Zo is vandaag 16 procent van de oppervlakte verhard. De verharding zorgt ervoor dat het regenwater niet meer lokaal kan infiltreren en bijgevolg versneld wordt afgevoerd naar grachten of riolering, wat een grote impact heeft op ons grondwaterpeil. 18 procent van deze oppervlakte is verhard door transportinfrastructuur zoals wegen, spoorwegen of kanaaloevers. Dit komt neer op meer dan 5 kilometer weg per vierkante kilometer.  

Re-Move 

De wegenbouw kan dus een deel van de oplossing bieden. Daarom heeft Vlaanderen het pilootproject ‘Re-Move’ uitgerold. Het is een nieuwe methodiek ontwikkeld voor lokale besturen om het onthardingspotentieel van verouderde, overmaatse en mogelijk overtollige wegen te bepalen en een concrete onthardingsstrategie op te stellen.  

Technologische ontwikkeling 

Ook wordt er bij de aanleg van wegen steeds meer aandacht gegeven aan waterinfiltratie. Zo is er langs de snelweg in Kruisem een parking aangelegd waar het water kan infiltreren doorheen het asfalt. Onder het asfalt werd een waterbufferbekken voorzien dat het water kan opvangen. We kennen dus grote vooruitgang qua technologische ontwikkeling in de bouw- en wegensector, maar meer is nodig.  

Nutteloze wegen 

Uit een artikel in De Morgen van december 2022 blijkt dat er zo’n 9000 hectare aan nutteloze wegen zijn in Vlaanderen. Denk hierbij aan de ‘dooie ring’ in Lommel. Het gaat om iets minder dan een kilometer asfaltweg waar men ooit een ringweg (N769) wou aanleggen om de N712 en N72 te verbinden, maar nu is het een doodlopende weg. Deze weg zou men kunnen ontharden en kunnen inrichten voor de buurtbewoners. We moeten blijven streven naar een betere invulling van deze nutteloze wegen. Dit is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de omgeving en de buurtbewoners. Ik blijf dit verder opvolgen.

Nieuws

Recordaantal verkeersboetes voor De Lijn-chauffeurs

De chauffeurs van De Lijn hebben vorig jaar een recordaantal en een recordbedrag aan verkeersboetes gekregen. Zo bericht De Tijd woensdag op basis van cijfers die de Vlaamse Parlementsleden Orry Van de Wauwer en Sofie Mertens (beiden CD&V) opvroegen bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

Budget voor premies voor elektrische wagens is al half op

Bijna de helft van het budget voor de premies voor elektrische auto's is al op. Aan het huidige tempo zal de pot van 20 miljoen euro over twee maanden leeg zijn. Toch maakt Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD) zich sterk dat alle aanvragen die voldoen aan de voorwaarden, gehonoreerd zullen worden.

CD&V wil termijn om auto te laten herkeuren fors optrekken naar 2 of 3 maanden

De termijn om je auto te laten herkeuren moet worden opgetrokken naar twee of zelfs drie maanden. Dat vindt CD&V.