Parkeren voor personen met een beperking kan eenvoudiger!

Auteur

Sofie Mertens

Deel dit artikel

Cd&v wil gratis parkeren voor mensen met een beperking eenvoudiger maken

Mensen met een beperking kunnen in bepaalde gemeentennaast de wettelijk voorbehouden parkeerplaatsenook gratis parkeren op andere plaatsen, mits een voorafgaande registratie. “Deze gunstmaatregel is fantastisch en een zeer goed voorbeeld van een meer inclusief beleid, maar bij de registratie komt heel wat kijken”, stelt Vlaams parlementslid Sofie Mertens (cd&v). “Maak het voor mensen met een handicap eenvoudiger om van deze gunstmaatregel gebruik te maken.” Daarom wil het parlementslid een uniform Vlaams kader creëren om naast een voorafgaande registratie ook andere, eenvoudigere manieren van aanmelding te voorzien zoals SMS, via een app of via een klassieke parkeerautomaat. 

Wanneer personen met een handicap houder zijn van een gehandicapten parkeerkaart kunnen ze gratis parkeren op voorbehouden plaatsen. Dit is wettelijk bepaald. Daarnaast hebben bepaalde gemeenten, zoals Genk, Oostende en Sint-Niklaas, een gunstmaatregel ingevoerd waarbij personen met een beperkte mobiliteit gratis kunnen parkeren op plaatsen anders dan de voorbehouden plaatsen, mits een bijkomende voorafgaande registratie. Deze registratie moet vooraf gebeuren, online of via een loket, per gemeente afzonderlijk, en is gelimiteerd in het aantal voertuigen. 

“Ik kan deze gunstmaatregel alleen maar toejuichen. Heel mooi dat deze steden zich extra inzetten voor personen met een beperking, maar er is nood aan uniformiteit en duidelijkheid", aldus Sofie Mertens. “Vlaanderen moet de lokale besturen hierin ondersteunen en handvaten aanreiken. Lokale besturen moeten hun autonomie kunnen behouden en hun eigen parkeerbeleid afgestemd op hun gemeente kunnen voeren, maar Vlaanderen moet zorgen voor een duidelijk kader.” 

De registratie is nodig omdat steeds meer gemeenten een vorm van digitale handhaving toepassen om voertuigen te traceren die niet betaald hebben voor hun parkeerplaats. Niet langer checkt een handhaver handmatig de parkeerbonnetjes, parkeerkaarten of vergunningen. Voortaan wordt het kenteken van het voertuig gescand en direct digitaal gecheckt of het geparkeerde voertuig een parkeerrecht of vergunning heeft. Dat kan handmatig of geautomatiseerd met scancars. 

Uniform systeem en ter plaatse aanmelden 

Elke gemeente heeft een eigen parkeerbeleid en past een ander systeem toe. Hierdoor is het voor personen met een handicap niet steeds duidelijk welke parkeerregels op hen van toepassing zijn en welke registratieprocedure ze moeten volgen in elke gemeente. Dit vereist veel tijd en opzoekwerk. Bovendien is de registratie van de parkeerkaart gelimiteerd aan twee nummerplaten, terwijl personen met een handicap vaak beroep moeten doen op meerdere bereidwillige chauffeurs en auto’s om zich te kunnen verplaatsen. 

“De registratie zorgt voor onduidelijkheid en voor heel wat bijkomende administratie”, zegt Mertens. Concreet stelt ze voor om voor alle steden en gemeentes te werken met een uniform registratiesysteem en het daarnaast ook mogelijk te maken om ter plaatse een voertuig van een persoon met een beperking aan te melden. “Dit kan op eenvoudige wijze door het kentekenbewijs en het nummer van de parkeerkaart in te geven via een app (4411), SMS of klassieke parkeerautomaat.” Mertens wil dat Vlaanderen hiervoor een kader voorziet. “Lokale overheden kunnen dan zelf beslissen of ze het gratis parkeren willen uitbreiden in hun gemeente. Door vanuit Vlaanderen de tools aan te reiken, zullen meer besturen hierin meestappen. We moeten het voor mensen met een beperking zo eenvoudig mogelijk maken om mobiel te zijn, om deel uit te maken van de maatschappij”, besluit Sofie Mertens. 

 

Dit persbericht werd gepubliceerd in De Standaard. 

Nieuws

Recordaantal verkeersboetes voor De Lijn-chauffeurs

De chauffeurs van De Lijn hebben vorig jaar een recordaantal en een recordbedrag aan verkeersboetes gekregen. Zo bericht De Tijd woensdag op basis van cijfers die de Vlaamse Parlementsleden Orry Van de Wauwer en Sofie Mertens (beiden CD&V) opvroegen bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

Budget voor premies voor elektrische wagens is al half op

Bijna de helft van het budget voor de premies voor elektrische auto's is al op. Aan het huidige tempo zal de pot van 20 miljoen euro over twee maanden leeg zijn. Toch maakt Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD) zich sterk dat alle aanvragen die voldoen aan de voorwaarden, gehonoreerd zullen worden.