Basisbereikbaarheid treft kwetsbare groepen het hardst

Auteur

Sofie Mertens

Deel dit artikel

Vanaf 6 januari 2024 zal het aantal bushaltes van De Lijn dalen van bijna 20.000 naar 16.392, een daling van 17%. Deze aanzienlijke vermindering van bushaltes in Vlaanderen maakt deel uit van de tweede fase van het decreet basisbereikbaarheid dat in januari uitgerold wordt. Vlaams parlementslid Sofie Mertens (cd&v) onderzocht de impact van deze beslissing en concludeert daaruit dat vooral de meest kwetsbaren in het vizier zullen komen van mobiliteitsarmoede, zeker in landelijke gebieden.

Cd&v-parlementslid Sofie Mertens: “De grootste slachtoffers van deze wijzigingen zijn kwetsbare personen die dikwijls net genoodzaakt zijn om beroep te doen op het openbaar vervoer. In Vlaanderen heeft tot op vandaag 23% van de gezinnen geen wagen. Bovendien zijn 90% van de volwassenen die dagelijks de bus nemen, mensen die geen alternatief hebben. Hen zomaar in de kou laten voor dagelijkse verplaatsingen naar school en naar het werk. Dat kunnen we niet zomaar laten gebeuren.”

Cd&v-parlementslid Sofie Mertens ontdekte opvallende cijfers over de dienstverlening van het openbaar vervoer voor personen met een beperking. Ze verdiepte zich daarvoor in de cijfers van de abonnementen bij De Lijn en wie daarop beroep doet. "Bijna 44% van de vaste klanten van De Lijn behoren tot een kwetsbare groep, waaronder mensen met een handicap, weduwen, invaliden, wezen en mensen met een laag inkomen," legt Mertens uit. Uit de cijfers blijkt dat van de 886.013 abonnementen in 2022, 389.903 toebehoren aan deze kwetsbare groepen.

Hoewel het totale aantal abonnementen in de corona-tijd aanzienlijk afnam, bleef het aantal voor personen met VT (weduwen, invaliden, wezen, mensen met een laag inkomen) gelijk. Het aantal abonnementen voor personen met een handicap nam zelfs toe met 9% tot 2021. In 2022 nam dit weer iets af, maar lag nog altijd 6% hoger dan voor corona, terwijl het totale aantal abonnementen voor corona hoger was dan nu. Dit wijst duidelijk op een toegenomen afhankelijkheid van deze groep van openbaar vervoer.

Met de uitrol van de tweede fase van de basisbereikbaarheid is cd&v bezorgd over de dienstverlening voor mensen in die doelgroepen die gebruik wensen te maken van de bus en al zeker van zij die in landelijk Vlaanderen wonen. Cd&v-parlementslid Sofie Mertens: "Er moet bij de uitrol van de tweede fase van de basisbereikbaarheid een garantie zijn voor de mobiliteit van onze meest kwetsbare medeburgers," stelt Mertens krachtig. "Het lijkt erop dat enkel de bezetting aan de haltes in overweging is genomen, zonder rekening te houden met de sociale impact en de noodzaak van toegankelijk openbaar vervoer voor deze groepen." Daarnaast pleit cd&v-parlementslid Karin Brouwers voor een centrale klachtenbundeling. “Er zullen klachten terechtkomen bij de lokale besturen, bij De Lijn, bij het kabinet van de minister van mobiliteit,… Alleen als we deze klachten centraal bundelen hebben we een alomvattend beeld”. Voor cd&v is een performant openbaar vervoer een basisrecht dat opgaat voor iedereen die er gebruik van wenst te maken. "Wij staan voor een samenleving waarin iedereen, ongeacht zijn of haar situatie, toegang heeft tot essentiële diensten zoals vervoer," benadrukken parlementsleden Mertens en Brouwers.

 

Dit persbericht werd gepubliceerd in Het Belang van Limburg

Nieuws

Recordaantal verkeersboetes voor De Lijn-chauffeurs

De chauffeurs van De Lijn hebben vorig jaar een recordaantal en een recordbedrag aan verkeersboetes gekregen. Zo bericht De Tijd woensdag op basis van cijfers die de Vlaamse Parlementsleden Orry Van de Wauwer en Sofie Mertens (beiden CD&V) opvroegen bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

Budget voor premies voor elektrische wagens is al half op

Bijna de helft van het budget voor de premies voor elektrische auto's is al op. Aan het huidige tempo zal de pot van 20 miljoen euro over twee maanden leeg zijn. Toch maakt Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD) zich sterk dat alle aanvragen die voldoen aan de voorwaarden, gehonoreerd zullen worden.

CD&V wil termijn om auto te laten herkeuren fors optrekken naar 2 of 3 maanden

De termijn om je auto te laten herkeuren moet worden opgetrokken naar twee of zelfs drie maanden. Dat vindt CD&V.