Cd&v verwacht oplossing voor de roetfiltertesten

Auteur

Sofie Mertens

Deel dit artikel

Vanaf 1 december zullen er in Vlaanderen meer dan 100.000 dieselvoertuigen afgekeurd worden omwille van hun uitstoot. Eigenaars van deze wagens kregen één jaar extra tijd om hun roetfilter te laten reinigen of te vervangen. Op 1 december 2023 loopt deze gedoogperiode af. Stoot de wagen te veel roetdeeltjes uit bij de volgende periodieke keuring, dan wordt de wagen afgekeurd. 

Sinds 1 juli 2022 ondergaan dieselwagens in België een vernieuwde roetfiltertest, waarbij gebruik gemaakt wordt van een "deeltjesteller". Deze meet het aantal fijnstofdeeltjes dat een auto uitstoot en detecteert zo een defecte of ontbrekende roetfilter. Wagens die meer dan 1 miljoen roetdeeltjes per kubieke centimeter uitstoten, worden afgekeurd. Voertuigen in het bereik van 250.000 tot 1 miljoen roetdeeltjes krijgen momenteel nog een waarschuwing. Aanvankelijk moesten afgekeurde wagens binnen vijftien dagen worden herkeurd, maar deze termijn werd vanwege onvoorziene omstandigheden verlengd tot drie maanden, en vanaf 1 december 2022 zelfs tot één jaar.

Einde gedoogperiode

Op 1 december 2023 komt een einde aan deze gedoogperiode van één jaar. Voertuigen met een te hoge uitstoot zullen een groen keuringsbewijs ontvangen, maar met een beperkte geldigheidsduur van slechts drie maanden. Als het voertuig na drie herkeuringen nog steeds te veel uitstoot, volgt een rood keuringsbewijs en mag de bestuurder enkel nog via de kortste weg van het keuringsstation naar huis of naar de garagist rijden voor een herstelling.

Onzekerheid

De kosten voor de herstelling van de roetfilter kunnen hoog oplopen, variërend van enkele honderden euro's voor het reinigen tot 2000 à 4000 euro voor vervanging, afhankelijk van het automerk. Dit leidt tot heel wat onzekerheid bij autobestuurders. Daarnaast worden de roetfiltertesten in Wallonië pas uitgevoerd bij dieselwagens vanaf euronorm 5b en in Brussel en Vlaanderen al vanaf euronorm 5a. Hierdoor zullen Vlamingen hun dieselwagen laten keuren in Wallonië. 

In de eerste 4 maanden van dit jaar stootten 36.354 dieselwagens (inclusief lichte vracht) meer dan 1 miljoen roetdeeltjes per kubieke centimeter uit. Uitgaande van deze cijfers betekent dit dat er meer dan 100.000 wagens per jaar afgekeurd zullen worden omwille van hun uitstoot. Bovendien tonen eerdere cijfers van 2022 aan dat 27 procent van de herkeurde wagens toen opnieuw afgekeurd werd. Dit percentage ligt hoog, maar moet enigszins genuanceerd worden. Er zullen ook wagens bij zijn die zich opnieuw aanboden bij de keuring zonder dat de roetfilter hersteld werd. Toch zullen er ook mensen zijn die te goeder trouw waren en de roetfilter wel lieten reinigen of vervangen en alsnog niet door de keuring geraakten. Deze autobestuurders zullen vanaf 1 december zonder wagen gezet worden. We roepen de minister op om voor deze mensen oplossingen te zoeken.

Nieuws

Recordaantal verkeersboetes voor De Lijn-chauffeurs

De chauffeurs van De Lijn hebben vorig jaar een recordaantal en een recordbedrag aan verkeersboetes gekregen. Zo bericht De Tijd woensdag op basis van cijfers die de Vlaamse Parlementsleden Orry Van de Wauwer en Sofie Mertens (beiden CD&V) opvroegen bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

Budget voor premies voor elektrische wagens is al half op

Bijna de helft van het budget voor de premies voor elektrische auto's is al op. Aan het huidige tempo zal de pot van 20 miljoen euro over twee maanden leeg zijn. Toch maakt Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD) zich sterk dat alle aanvragen die voldoen aan de voorwaarden, gehonoreerd zullen worden.