Grote onzekerheid over premie voor elektrische auto

Publicatiedatum

Auteur

Sofie Mertens

Deel dit artikel

In het najaar van 2023 kondigde Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters aan dat wie een nieuwe of tweedehands elektrische auto aankoopt, hiervoor een premie kan aanvragen. In 2024 zou het gaan om een bedrag van 5.000 euro voor een nieuwe wagen die een maximale aankoopprijs heeft van 40.000 euro (inclusief btw) en 3.000 euro voor een tweedehandswagen. 

De premie kan worden toegekend wanneer de elektrische wagen na 25 september 2023 besteld wordt, op voorwaarde dat deze pas ingeschreven wordt vanaf 1 januari 2024. Hiervoor heeft de Vlaamse regering in 2024 een subsidiebudget van 20 miljoen euro voorzien. “Dat betekent dat er dit jaar voor maximaal 4.000 nieuwe wagens een premie toegekend zal kunnen worden. De grote vraag is of dit wel voldoende zal zijn om aan alle aanvragen te voldoen", zegt Vlaams parlementslid Sofie Mertens (cd&v). "Er moet dringend meer duidelijkheid komen." 

De minister voorziet een ‘mechanisme van bijsturing’ om te vermijden dat het voorziene budget van 20 miljoen euro te snel op zal zijn. Telkens wanneer er voor meer dan 25, 50 of 75 procent van het budget premieaanvragen zijn aangemeld, wordt een evaluatie gemaakt. Indien nodig, kan de minister beslissen het premiebedrag voor toekomstige aanvragen te verlagen gedurende het lopende jaar. De voortgang van de budgetten zou via de website van de Vlaamse overheid kenbaar gemaakt worden aan mogelijke aanvragers van de premie.  

Het probleem dat zich nu stelt is dat kandidaat-kopers van zo’n elektrische wagen de premie nog niet kunnen aanvragen. Hiervoor moet men eerst het advies van de Raad van State afwachten, waarna het besluit definitief goedgekeurd en gepubliceerd kan worden in het Belgisch Staatsblad. Het loket waar de premie aangevraagd kan worden zal pas ‘in de loop van februari’ openen, meldde het departement Mobiliteit en Openbare Werken eerder deze maand. “Er is nu totaal geen zicht op het aantal elektrische wagens dat sinds 26 september 2023 besteld werd en dus ook niet op het aantal mensen dat straks een premie zal aanvragen. Dit zorgt voor grote onzekerheid”, stelt Mertens. “We vernemen van autodealers dat er al veel bestelbonnen voor elektrische auto’s uitgeschreven werden, mede door de acties waarbij verschillende merken hun prijzen lieten zakken. Wat als straks plots blijkt dat er meer dan 4.000 mensen retroactief die premie willen aanvragen? Zal de minister effectief het ‘first come, first served’-principe hanteren? Of zal ze het bedrag van de premie aanpassen of extra budget voorzien? En wat als de Raad van State negatief advies geeft?” 

“De premie was bedoeld om mensen die het financieel nodig hebben te stimuleren om een elektrische wagen aan te kopen. Deze mensen rekenen op die premie. Een premie van 5.000 euro op een elektrische auto met een prijskaartje van 40.000 euro is niet niks. Als mensen rekenen op die steun en er plots geen aanspraak op kunnen maken of veel minder krijgen, zitten ze wel met een financieel probleem”, legt Mertens uit.  

De minister wil niet vooroplopen op de feiten en wil het advies van de Raad van State afwachten. Ze geeft dan ook geen antwoord op de gestelde vragen om de onzekerheid waarin mensen zich momenteel bevinden, weg te nemen. Bovendien geeft ze aan voorlopig geen zicht te hebben op het mogelijke aantal premieaanvragen en wil ze ook niets kwijt over een mogelijk alternatief als er straks te veel aanvragen zijn.  

 

Lees meer in Het Belang van Limburg.

Nieuws

Recordaantal verkeersboetes voor De Lijn-chauffeurs

De chauffeurs van De Lijn hebben vorig jaar een recordaantal en een recordbedrag aan verkeersboetes gekregen. Zo bericht De Tijd woensdag op basis van cijfers die de Vlaamse Parlementsleden Orry Van de Wauwer en Sofie Mertens (beiden CD&V) opvroegen bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

Budget voor premies voor elektrische wagens is al half op

Bijna de helft van het budget voor de premies voor elektrische auto's is al op. Aan het huidige tempo zal de pot van 20 miljoen euro over twee maanden leeg zijn. Toch maakt Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD) zich sterk dat alle aanvragen die voldoen aan de voorwaarden, gehonoreerd zullen worden.