Komt de bus ook nog op 1 september?

Auteur

Sofie Mertens

Deel dit artikel

Cd&v klaagt blijvende bezorgdheid aan over busvervoer leerlingen in het buitengewoon onderwijs 

Er is grote bezorgdheid over het vervoer van leerlingen in het buitengewoon onderwijs in september. Concreet vrezen heel wat scholen dat de maximumreistijd van 90 minuten zal worden losgelaten en bovendien kregen scholen nog steeds geen garantie dat er in september voldoende bus- en taxidiensten zullen rijden. Cd&v vraagt om dringend klaarheid te scheppen en de directies, ouders, leerlingen en busbegeleiders zeker nog voor de zomervakantie te laten weten wat de stand van zaken is. “Het gaat vaak om kwetsbare leerlingen die vandaag niet weten of zij vanaf september nog met de bus op school zullen geraken. Dit mogen we niet accepteren”, zeggen Vlaams parlementsleden Loes Vandromme en Sofie Mertens. 

Leerlingen uit het buitengewoon onderwijs kunnen kosteloos beroep doen op georganiseerd busvervoer van en naar hun school. Maar deze busritten konden vroeger gemakkelijk oplopen tot twee uur enkele rit. “We kennen de schrijnende verhalen die de media haalden”, zeggen Vandromme en Mertens. “Overal in Vlaanderen hadden de meest kwetsbare leerlingen te kampen met ellenlange busritten.” Dankzij extra inspanningen van de Vlaamse Regering werden die lange reistijden vorig jaar flink gereduceerd: voortaan zou geen enkele leerling meer dan 90 minuten (enkele rit) op de bus hoeven te zitten. 

Diezelfde Vlaamse Regering keurde in juli van vorig jaar ook een conceptnota goed. Op basis van die conceptnota werd in het voorjaar de opdracht gegeven om een duurzame, structurele regeling uit te werken in samenspraak met de scholen en de busmaatschappijen. “Het blijft echter onduidelijk of de vooropgestelde timing van schooljaar 2024-2025 voor deze duurzame hervorming behouden kan blijven”, zeggen Vandromme en Mertens. “De minister kon begin dit jaar alvast nog geen concreet tijdskader meegeven. Ook is het niet duidelijk welke concrete maatregelen de minister voor ogen heeft.” 

Onzekerheid blijft  

“Op een duurzame, structurele regeling is het voorlopig dus wachten”, klaagt Loes Vandromme aan. Zo kregen verschillende scholen rond Pasen te horen dat sommige bus- of taxiritten na de paasvakantie niet meer zouden heropstarten. In de meeste gevallen werd die beslissing na grote verontwaardiging teruggedraaid en kregen de scholen de garantie dat de bussen en taxi’s zullen rijden tot 30 juni 2023. “Maar voor september kregen de scholen geen enkele garantie”, zegt Vandromme.  

“De minister lanceerde een aanbesteding voor 1006 busritten volgend schooljaar, die afliep op 7 juni. Vandaag zijn slechts 151 ritten gegund. Dat wil zeggen dat er op 1 september 2023 slechts 15 procent van die bussen zeker zal rijden”, vult Mertens aan. 

Bezorgdheid over 90 minuten 

Tegelijkertijd groeit ook de onrust over de maatstaf van maximum 90 minuten voor alle busritten. “We werden al door verschillende ongeruste directies gecontacteerd die indicaties kregen dat de 90 minuten zouden worden losgelaten”, zegt Vandromme. “Het is onverantwoord om kwetsbare leerlingen urenlang op een bus te laten zitten om simpelweg les te kunnen volgen. De maximumreistijd van 90 minuten moet gerespecteerd blijven.”  

“Daarnaast krijgen scholen te kampen met heel wat andere praktische problemen: taxiritten voor leerlingen voor wie het omwille van hun specifieke zorgbehoefte echt niet mogelijk is om met een grote groep andere leerlingen mee de bus op te stappen die geschrapt worden, ritten die plots afgezegd worden omdat de chauffeur ziek is en er geen vervanging gevonden wordt. Of bussen die in slechte staat zijn en geen airco hebben of waarbij de veiligheidsgordels ontbreken. Scholen moeten dan in allerijl zelf oplossingen zoeken”, vult Sofie Mertens aan.  

“Het gaat om de meest kwetsbare kinderen. Hun schooldag begint wanneer ze ’s ochtends thuis opgehaald worden en eindigt pas wanneer ze ’s avonds weer afgezet worden. Dit vergt een enorme inspanning van deze kinderen. Ze moeten zich al de hele dag concentreren op school en dan moeten ze ook nog eens een lange busrit doorstaan. Hoog tijd dus om klaarheid te scheppen”, besluiten beide parlementsleden. “Zo kunnen zowel de leerlingen als de schoolbesturen straks met een gerust gemoed de vakantie aanvatten.” 

 

Dit persbericht werd gepubliceerd in De Morgen. 

Nieuws

Recordaantal verkeersboetes voor De Lijn-chauffeurs

De chauffeurs van De Lijn hebben vorig jaar een recordaantal en een recordbedrag aan verkeersboetes gekregen. Zo bericht De Tijd woensdag op basis van cijfers die de Vlaamse Parlementsleden Orry Van de Wauwer en Sofie Mertens (beiden CD&V) opvroegen bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

Budget voor premies voor elektrische wagens is al half op

Bijna de helft van het budget voor de premies voor elektrische auto's is al op. Aan het huidige tempo zal de pot van 20 miljoen euro over twee maanden leeg zijn. Toch maakt Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD) zich sterk dat alle aanvragen die voldoen aan de voorwaarden, gehonoreerd zullen worden.

CD&V wil termijn om auto te laten herkeuren fors optrekken naar 2 of 3 maanden

De termijn om je auto te laten herkeuren moet worden opgetrokken naar twee of zelfs drie maanden. Dat vindt CD&V.