Onterechte boetes voor laattijdige keuring

Publicatiedatum

Auteur

Sofie Mertens

Deel dit artikel

Sinds 15 juni krijg je niet langer een boete voor laattijdige keuring omwille van de lange wachtrijen en wie wel al een boete kreeg, kan een terugbetaling aanvragen. Hiermee geeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters gehoor aan mijn eerdere oproep om dit probleem aan te pakken.  

Boete 

Wanneer je je auto te laat aanbiedt voor de autokeuring, krijg je automatisch een boete aangerekend. Maar de wachtrijen worden steeds langer en het is ook niet altijd mogelijk om een afspraak te maken alvorens het keuringsbewijs vervalt.

Het is niet rechtvaardig om mensen een boete op te leggen als ze niet in staat zijn om tijdig een afspraak te maken. Ook naar de keuring gaan zonder afspraak is niet voor iedereen mogelijk gelet op de beperkte openingsuren en lange wachttijden. Het kan niet zijn dat we mensen dan een boete opleggen.

De toeslag voor een laattijdige aanbieding is 9,70 euro in de eerste maand, 13,90 euro tijdens de tweede en derde maand, 20,80 euro tijdens de vierde, vijfde en zesde maand en 34,70 euro na de zesde maand. 

Sterke stijging 

Uit een schriftelijke vraag die ik eerder dit jaar stelde, blijkt dat het probleem almaar groter wordt. Zo stellen we vast dat er in 2022 een stijging van maar liefst 63 procent is ten opzichte van 2019 voor bestuurders die zich minder dan één maand te laat aanboden bij de keuring. Voor personenwagens die tussen één en drie maanden te laat waren gaat het om een stijging van 58 procent, tussen drie en zes maanden om een stijging van 42 procent en voor meer dan 6 maanden om een stijging van 53 procent. 

Cijfers 

In 2022 werden er in totaal 639.451 wagens te laat aangeboden bij de keuring. 421.212 hiervan boden zich binnen één maand na verval van het keuringsbewijs aan, 128.278 wagens tussen één en drie maanden, 44.431 wagens tussen drie en zes maanden en 45.530 wagens na meer dan 6 maanden. Het merendeel van de wagens dat zich laattijdig aanbood bij de keuring, deed dit dus binnen één maand na verval van het keuringsbewijs. 

In 2022 kwam dit in totaal neer op 4.085.756 euro voor wagens die zich in de eerste maand aanboden, op 1.783.064 euro tijdens de tweede en derde maand, op 924.165 tijdens de vierde, vijfde en zesde maand en op 1.579.891 na meer dan zes maanden. In totaal ging dit om maar liefst 8.372.876 euro. De toeslag voor een laattijdige keuring levert dus een aanzienlijke som op. Goed dat de minister er werk van maakt om deze onterechte boetes kwijt te schelden. 

Onterecht een boete gekregen? 

Heb jij tussen 1 januari en 15 juni van dit jaar onterecht een boete gekregen voor laattijdige keuring omwille van de lange wachtrijen? Vraag de terugbetaling aan via dit formulier op de website van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 

Nieuws

Recordaantal verkeersboetes voor De Lijn-chauffeurs

De chauffeurs van De Lijn hebben vorig jaar een recordaantal en een recordbedrag aan verkeersboetes gekregen. Zo bericht De Tijd woensdag op basis van cijfers die de Vlaamse Parlementsleden Orry Van de Wauwer en Sofie Mertens (beiden CD&V) opvroegen bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

Budget voor premies voor elektrische wagens is al half op

Bijna de helft van het budget voor de premies voor elektrische auto's is al op. Aan het huidige tempo zal de pot van 20 miljoen euro over twee maanden leeg zijn. Toch maakt Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD) zich sterk dat alle aanvragen die voldoen aan de voorwaarden, gehonoreerd zullen worden.