Vorig jaar 136 slachtoffers bij ongevallen met landbouwvoertuigen

Auteur

Sofie Mertens

Deel dit artikel

Vorig jaar gebeurde ruim 20 procent van alle ongevallen met landbouwvoertuigen in Limburg. Het hoogste aantal ongevallen gebeurde in West-Vlaanderen, waar bijna 30 procent van de ongevallen plaatsvond, gevolgd door Oost-Vlaanderen met 22 procent en Limburg met 20 procent. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Sofie Mertens (cd&v) opvroeg bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. “De cijfers zijn niet in dalende lijn. We moeten sterker inzetten op sensibilisering, zeker in landelijke gebieden”, zegt Mertens.

In 2022 vielen er in heel Vlaanderen 136 slachtoffers bij ongevallen met landbouwvoertuigen, waaronder 3 mensen dodelijk verwond raakten en 18 mensen zwaargewond. “We mogen de ernst van zulke ongevallen niet uit het oog verliezen. De gevolgen van ongelukken met een landbouwvoertuig resulteren meestal in een hogere letselernst dan een gemiddeld verkeersongeval, aangezien het om grote en zware voertuigen gaat. Het aandeel verkeersdoden en zwaargewonden onder de slachtoffers ligt duidelijk hoger”, vertelt Sofie Mertens.

De afgelopen vijf jaar lieten in Vlaanderen maar liefst 30 slachtoffers het leven bij een ongeval met een landbouwvoertuig. Daarnaast vielen er 104 zwaargewonde slachtoffers. Het aantal slachtoffers bij ongevallen met landbouwvoertuigen schommelt, zonder echt een duidelijke dalende tendens te vertonen. “We moeten die cijfers naar beneden halen”, stelt het parlementslid. “We moeten sterker inzetten op sensibilisering. Dit niet alleen bij de bestuurders van landbouwvoertuigen, maar ook bij autobestuurders en actieve weggebruikers”. De belangrijkste tegenpartij bij ongevallen met landbouwvoertuigen zijn auto’s, gevolgd door fietsers en andere landbouwvoertuigen. In 2022 was de tegenpartij in bijna 40 procent van de gevallen een auto, in 24 procent een fietser en 19 procent een ander landbouwvoertuig.

In de periode 2018 tot 2022 vindt iets meer dan de helft van de ongevallen met landbouwvoertuigen in Vlaanderen plaats op gemeentewegen en iets minder dan de helft op gewestwegen. Daarnaast vindt ongeveer twee op drie ongevallen met landbouwvoertuigen in Vlaanderen plaats op een doorlopende weg. In Limburg daarentegen zien we dat er de laatste twee jaren ongeveer even veel ongevallen op een doorlopende weg voorkomen als op kruispunten.  

In de zomermaanden, wanneer op akkers en velden gezaaid en geoogst wordt, is het enorm druk en ligt het ongevallencijfer erg hoog, maar ook in het najaar ligt het cijfer hoog door de slechte weersomstandigheden. “De modder, die vaak aan de oorzaak van de ongevallen ligt, speelt in natte weersomstandigheden een grotere rol. Bovendien is de zichtbaarheid in deze periode van het jaar vaak ook vaak slechter. Wederzijdse alertheid van alle weggebruikers is dus noodzakelijk”, concludeert Sofie Mertens.

 

Lees hier het bericht op Landbouwleven.

Nieuws

Recordaantal verkeersboetes voor De Lijn-chauffeurs

De chauffeurs van De Lijn hebben vorig jaar een recordaantal en een recordbedrag aan verkeersboetes gekregen. Zo bericht De Tijd woensdag op basis van cijfers die de Vlaamse Parlementsleden Orry Van de Wauwer en Sofie Mertens (beiden CD&V) opvroegen bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

Budget voor premies voor elektrische wagens is al half op

Bijna de helft van het budget voor de premies voor elektrische auto's is al op. Aan het huidige tempo zal de pot van 20 miljoen euro over twee maanden leeg zijn. Toch maakt Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD) zich sterk dat alle aanvragen die voldoen aan de voorwaarden, gehonoreerd zullen worden.