Te laat op de keuring? Amper boetes terugbetaald

Publicatiedatum

Auteur

Sofie Mertens

Deel dit artikel

Uit cijfers die Vlaams parlementslid Sofie Mertens (cd&v) opvroeg bij Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) blijkt dat amper 0,1 procent van de boetes omwille van laattijdige keuring teruggevorderd werd. “Dit is enorm weinig”, stelt Mertens. “Een mogelijke verklaring is de onduidelijke communicatie op de website van Vlaanderen”.

Wie te laat naar de keuring gaat, krijgt een boete aangerekend. Die bedraagt 9,70 euro in de eerste maand en loopt op tot maximaal 34,70 euro na de zesde maand. Sinds 15 juni 2023 krijg je echter geen boete meer wanneer je je voertuig minder dan één maand te laat aanbiedt bij de keuring. Ook kan wie tussen 1 januari 2023 en 15 juni 2023 een boete aangerekend kreeg die terugvorderen via het departement Mobiliteit en Openbare Werken. De maatregel is van toepassing tot uiterlijk 1 september 2024 en werd ingevoerd omwille van de lange wachttijden bij de keuringscentra.

Uit de cijfers blijkt dat van januari tot en met mei 2023 maar liefst 167.277 voertuigen zich minder dan één maand te laat aanboden bij de keuring. Dit houdt in dat er voor een bedrag van 1.622.586,90 euro aan boetes geïnd werd. “Dit cijfer staat in schril contrast met het aantal boetes dat teruggevorderd werd”, aldus Mertens. Tot 7 november kreeg het Departement Mobiliteit en Openbare Werken amper 165 aanvragen tot terugbetaling van de boete omwille van laattijdige keuring binnen. Hiervan werd 10 procent afgekeurd, meestal omdat het over een langere laattijdigheid ging dan de eerste maand. In totaal werden er dus slechts 149 boetes terugbetaald, goed voor een bedrag van 1.445,30 euro. “Een mogelijke verklaring is dat veel mensen niet op de hoogte zijn van deze maatregel of omdat het niet duidelijk is hoe de boete teruggevorderd kan worden. De terugbetaling van de boete omwille van de lange wachttijden bij de keuringscentra was tot voor kort zelfs niet opgenomen op de website van Vlaanderen”, vertelt Mertens. “Naar aanleiding van mijn parlementaire vraag werd er extra informatie bij het aanvraagformulier gevoegd. Hopelijk zullen nu meer mensen de terugbetaling aanvragen.”

Ongekeurd voertuig

De boete voor laattijdige keuring werd dan wel opgeheven, maar het keuringsbewijs vervalt wel. Wettelijk gezien moet elk voertuig op de openbare weg voorzien zijn van een geldig keuringsbewijs. “Ook al krijg je geen boete als je minder dan één maand te laat naar de keuring gaat, voor de politie en de verzekering rij je rond met een ongekeurde wagen. Dit kan verregaande gevolgen hebben”, legt Mertens uit. “De boete die opgelegd werd door de politie kan je betwisten als je kan aantonen dat je binnen een redelijke termijn een afspraak bij de keuring hebt. Maar hier komt wel heel wat papierwerk bij kijken. Ik roep de minister om iets te doen aan deze administratieve rompslomp.”

Lange wachttijden

Tot 1 september 2024 zullen er geen boetes voor laattijdige keuring van minder dan één maand geïnd worden. De minister hoopt dat de lange wachtrijen bij de keuringsinstanties tegen dan onder controle zijn. “Hiervoor zullen er toch extra maatregelen nodig zijn”, zegt Mertens. “Er komen het komende jaar nog eens meer dan 100.000 extra herkeuringen bij omwille van het aflopen van de gedoogperiode van de roetfiltertest. Eigenaars van wagens die meer dan 1 miljoen roetdeeltjes per kubieke centimeter uitstootten, kregen sinds 1 december 2022 één jaar extra tijd om hun roetfilter te laten reinigen of te vervangen. Vanaf 1 december 2023 zullen deze voertuigen dus binnen de drie maanden herkeurd moeten worden. De lange wachttijden zullen er dus niet snel op beteren.”

 

Dit persbericht werd gepubliceerd in Het Laatste Nieuws.

Nieuws

Recordaantal verkeersboetes voor De Lijn-chauffeurs

De chauffeurs van De Lijn hebben vorig jaar een recordaantal en een recordbedrag aan verkeersboetes gekregen. Zo bericht De Tijd woensdag op basis van cijfers die de Vlaamse Parlementsleden Orry Van de Wauwer en Sofie Mertens (beiden CD&V) opvroegen bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

Budget voor premies voor elektrische wagens is al half op

Bijna de helft van het budget voor de premies voor elektrische auto's is al op. Aan het huidige tempo zal de pot van 20 miljoen euro over twee maanden leeg zijn. Toch maakt Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD) zich sterk dat alle aanvragen die voldoen aan de voorwaarden, gehonoreerd zullen worden.